Erfaring gir gode løsninger

Advokatfirmaet FossBrynildsen DA ble etablert i 1998 og har kontor i Oslo og Fredrikstad.

Vi tilbyr juridisk tjenesteyting innenfor det forretningsjuridiske området, herunder skatterett, selskapsrett, kontraktsrett, omstrukturering, kjøp og salg av næringsvirksomhet og arbeidsrett. Vi yter også bistand i forbindelse med arv og skifte og ved tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

Vi besitter solid erfaring og anvender en løsningsorientert tilnærming i vårt arbeid for å oppnå de beste resultater. Med et kommersielt tilsnitt har vi fokus på å yte den beste bistand skreddersydd for våre klienter.