Geir Brynildsen

Partner

Telefon: (+47) 69 31 59 80
Mobil: (+47) 905 62 508
E-post: geir.brynildsen@fbda.no

Geir Brynildsen har lang erfaring fra Skatteetaten og har vært medlem av Skatteklagenemnda for storbedrifter.

Geir Brynildsen arbeider i hovedsak med:

Skatterett
Med særlig vekt på rådgivning innenfor selskaps- og bedriftsbeskatning samt tilknyttet personbeskatning.
Selskapsrett
Behandler spørsmål vedrørende ansvarlige- og aksjeselskapets rettsforhold. Har bred erfaring med kapitalendringer, reorganiseringer (fusjon/fisjon) m.v.