Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med juridiske spørsmål relatert til arbeidsforhold. Vi tilbyr juridisk bistand bl.a. i forbindelse med ansettelsesavtaler, nedbemanning, personalkonflikter og virksomhetsoverdragelser.