Selskapsrett

Våre advokater har lang og bred erfaring innenfor selskapsrettslig rådgivning. Vi bistår bl.a. i forbindelse med stiftelse, omorganisering, oppkjøp, fusjon/fisjon, og ellers rådgivning tilknyttet den løpende driften av selskaper. Med er kommersielt tilsnitt kan vi tilby svært god oppfølging med praktisk rettede løsninger tilpasset den enkelte klients behov. Våre advokater innehar også en rekke styreverv.