Skatterett

Med erfaring fra Skattedirektoratet, Skatteetaten, Fylkesskattekontoret og Skattebetalerforeningen har vi solid kunnskap innenfor skatterett. Vi tilbyr førsteklasses juridisk bistand rettet mot både selskaper og privatpersoner. Vi bistår våre klienter både i forbindelse med løpende drift av selskaper og selskapsrettslige omstruktureringer.