Jens Morten Løken

Partner

IMG_2213

Telefon: (+47) 23 16 16 06
Mobil: (+47) 926 42 332
E-post: jens.morten.loeken@fbda.no

Advokat Jens Morten Løken har lang erfaring som privatpraktiserende advokat og har tidligere vært avdelingssjef for skatteavdelingen ved Akershus Fylkesskattekontor.

Jens Morten Løken arbeider i hovedsak med:

Arbeidsrett
Med særlig vekt på inngåelser, endringer og avslutning av arbeidsavtaler. Har særskilt kunnskap innenfor tariffretten.
Tvisteløsning
Har omfattende prosedyreerfaring.
Fast eiendom
Med særlig vekt på rettsspørsmål ved kjøp/salg av eiendom.
Selskapsrett
Behandler spørsmål vedrørende ansvarlige- og aksjeselskapers rettsforhold. Har bred erfaring i å forhandle løsninger ved inn/-utløsning av aksjonær.
Alminnelig kontraktsrett
Generell rådgivning