Truls Foss

Partner

Telefon: (+47) 23 16 16 04IMG_2208
Mobil: (+47) 970 34 154
E-post: truls.foss@fbda.no

Advokat Truls Foss har over 20 års erfaring som advokat. Han har tidligere praksis som kontorsjef i Skattedirektoratet og som advokat i Skattebetalerforeningen.

Truls Foss arbeider i hovedsak med:

Skatterett
Med særlig vekt på rådgivning innenfor selskaps- og bedriftsbeskatning, samt tilknyttet personbeskatning. Spesialitet skatt i forbindelse med transaksjoner og spørsmål relatert til generasjonsskifter.
Selskapsrett
Behandler spørsmål vedrørende ansvarlige- og aksjeselskapers rettsforhold. Har bred erfaring med kapitalendringer (fisjon/fusjon), reorganiseringer, aksjonærkonflikter m.v.
Alminnelig kontraktsrett
Bred erfaring som rådgiver ved virksomhetsoverdragelser.
Generasjonsskifte
Bred erfaring med saker hvor problemstillinger knyttet til generasjonsskifter er sentrale.
Styreverv
Innehar flere styreverv og bistår ofte som rådgiver i styre- og eiersammenheng.